top of page
ESNAFA %22.5 ELEKTRİK İNDİRİMİ

  ELEKTRİK İNDİRİMİ UYGULAMA VE ESASLARI

 

  Bilindiği üzere Odamıza bağlı imalat yapan üyelerimize yönelik Elektrik indirimi çalışmalarımızda Sanayi sicil belgesi çıkartmalarında beş işçi şartı aranmaktaydı, ancak Odamız tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı),Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı ve Teşvik Daire Başkanlığı başta olmak üzere birçok Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde yapılan çalışmalar ve girişimlerimiz sonucunda Sanayi sicil belgesi alırken aranan beş sigortalı işçi şartı bir’e indirilmiş olup,bütün imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işyeri sahiplerinin 05.07.2005 tarih ve 25866 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/17 sayılı Sanayi sicil tebliği gereğince sanayi siciline 01.09.2005 tarihinden itibaren kayıt olmaları mecburiyeti getirilmesi sağlanmıştır.

 

   Sanayi sicilin sağladığı imkanlar:

 

- Elektrik harcamalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler.(%22.5'dan başlayan indirim oranları)

-İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işlemlerinden faydalanırlar,KDV ödemezler.

-Finansman giderlerinin tamamını Kurumlar vergisi matrahından düşebilirler.

-Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar,dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.

  Sanayi sicil Belgesi alınması için gerekenler:

-Oda ve sicil kaydı yapılmış olmalıdır.

-Odamız tarafından düzenlenmiş kapasite raporu olmalıdır.(Odadan temin edilecektir)

-Mesleki faaliyet belgesi olmalıdır.(Odadan temin edilecektir)

-Esnaf Sicil Gazetesi olmalıdır.(İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünden temin edilecektir)

-Sanayi sicil beyannamesi ve yıllık işletme cetveli olmalıdır.(Boş form odamızdan temin edilebilir) Gerekli bilgi ve düşünceleriniz için bize yazınız.(Oda Yönetimi)

bottom of page