top of page
HAKKIMIZDA

İSTO İstanbul Trikotaj ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası;Esnaf ve Sanatkâr toplumun bel kemiği olan devletine yük olmadan küçük sermayesini, alın teri ve emeği ile birleştirerek geçinmeye çalışan, kendi kazanan ve kendi istihdam yaratan kuruşuna kadar vergisini veren devletine ve milletine, ailesine ve yanlarında çalışanlara bağlı insanlardır. Dünyanın en güzel konumunda olan ülkemizin, ekonomik sosyal ve kültürel açıdan incisi İstanbul'umuzun, en köklü sivil toplum kuruluşu İSTO İstanbul Trikotajcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'dır. Kurumumuz, İstanbul Triko, Tekstil Esnaf ve Sanatkârları ile onların yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla 5362 sayılı kanun uyarınca faaliyet gösteren, Türkiye’ nin en büyük Triko ve Tekstil alanında odasıdır. Bünyesinde üyeleri ve aileleri ile birlikte ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, ekonomik faaliyetini, sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan 100 bine ulaşan büyük bir kitlenin ilimizdeki en eski kuruluşudur. İSTO İstanbul Trikotajcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İstanbul esnaf ve sanatkârının 4 yılda bir seçtiği yönetim kadrolarıyla ve bu kadrolarının sevk ve idaresindeki çalışma komisyonları, sosyal ve ekonomik organizasyonları ile hizmetini yürütmektedir. Bu çalışmalarında valiliğimiz kaymakamlıklarımız büyük şehir belediye başkanlığımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ikili ve çoklu faaliyetler göstermektedir.

bottom of page